ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pharma

portál

zde

I schůzka na dálku se počítá

Jiří Stránský

04/05/2021

Zpět

Aktuální situace výrazně zasáhla do všech odvětví – farmacii nevyjímaje. Lékaři museli přejít na jiný způsob poskytování zdravotní péče a styl své práce změnili i obchodní zástupci farmaceutických firem.

V obchodní branži platí pravidlo, že pokud chceme být v prodeji úspěšní, musíme se s důležitými zákazníky setkávat. Nejlépe zpravidla jedenkrát měsíčně – nejméně pak jedenkrát za kvartál. Pro obchodní reprezentanty farmaceutických firem to znamená, že pravidelně navštěvují svoje zákazníky, praktické lékaře, ambulantní specialisty a specialisty v nemocnicích, se kterými diskutují a představují jim nové léky na předpis, volně prodejné léčivé přípravky či zdravotnické pomůcky, stejně jako lékárny, kde řeší nejčastěji podmínky dostupnosti těchto přípravků a někdy také osobně pomáhají s objednávkami přípravků u distributorů.
Pandemická situace od nás všech ale vyžaduje maximální omezení osobních kontaktů, což se nutně musí odrazit i ve stylu práce obchodních zástupců a způsobu jejich kontaktu s lékaři a lékárnami. Především lékaři totiž, z pochopitelných důvodů, tam kde to není na újmu poskytované péči, omezují nejen přítomnost pacientů v čekárnách a ordinacích, ale také všechna další osobní setkání.

Budou videoschůzky novým standardem?
České zdravotnictví v posledních letech postupně prošlo několika fázemi digitalizace (například zavedením eNeschopenky a eReceptu) a není mnoho důvodů, proč v tomto žádoucím trendu nepokračovat dále. Například můžeme, podobně jako v dalších oborech, i ve farmacii začít daleko více spoléhat na komunikaci na dálku – nejen po telefonu, ale v mnohem „osobnější“ podobě formou videokonferencí.
Softwarová řešení pro komunikaci a spolupráci na dálku, jako je například nástroj Microsoft Teams, zažívají obrovský nárůst počtu uživatelů, a kromě komerční sféry se intenzivně využívají například i v rámci distanční školní výuky. Velmi užitečné mohou být jejich funkce a nástroje také ve farmacii, kde mohou, přinejmenším částečně, zastoupit roli osobních setkání a pomoci s šířením důležitých informací směrem k lékařům a  lékárníkům.

Ve Sprinx Pharma usilujeme o podporu efektivity obchodování na farmaceutickém trhu, a proto jsme  nyní rozšířili funkčnost našeho stěžejního produktu Sprinx Pharma CRM o možnost komunikace a spolupráce na dálku. Nově je proto možné přímo z prostředí Sprinx Pharma CRM naplánovat a vyvolat schůzku přes Microsoft Teams. Lékař, lékárník, nebo například pracovník obchodního oddělení obdrží do svého e-mailu odkaz na schůzku, ke které se může jednoduše připojit prostřednictvím internetového prohlížeče ve svém počítači nebo i přes mobilní aplikaci v chytrém telefonu.

Během online setkání může reprezentant snadno nasdílet i on-line modul Objednávky a rovnou do něj zanést objednávku, která bude odeslána do velkodistribučního skladu. S prezentací farmaceutických produktů elektronickou cestou pomůže on-line modul Sprinx Pharma CLM, prostřednictvím kterého lze sdílet informační i interaktivní prezentace a zároveň sledovat, o jaké informace mají lékaři a lékárníci největší zájem.
Všechny schůzky absolvované přes platformu Microsoft Teams se, stejně jako další obchodní aktivity, zaznamenávají do Sprinx Pharma CRM pro možnost sledování a vyhodnocování práce obchodních zástupců. A jelikož není možné nikam moc cestovat, mohou reprezentanti, za předpokladu souhlasného postoje jejich zákazníků, lékařů a lékárníků, během jednoho dne absolvovat obchodních  jednání více a posilovat vztahy se zákazníky i bez osobních návštěv. Na jedné straně je zde úspora času všech zúčastněných, na druhou stranu je ale stále potřeba vnímat tuto situaci jako svého druhu výjimečnou, než bude možné vrátit se k obvyklé úrovni osobního kontaktu. Ale i poté, až budou protiepidemická opatření zcela rozvolněna, zůstane nejspíše úroveň virtuálního setkávání vyšší než než před začátkem epidemie.

Pro výrobce léčiv, kteří na českém trhu používají řešení Sprinx Pharma CRM společně s moduly Objednávky a Sprinx Pharma CLM, je jejich používání společně s platformou Microsoft Teams velmi snadné a jejich reprezentanti mohou velmi rychle začít plánovat a realizovat schůzky na dálku.

Komplexní řešení podpory prodeje
Sprinx Pharma poskytuje farmaceutickým firmám také další aplikace a řešení, která podporují jejich působení na náročném farmaceutickém trhu, zvyšují efektivitu práce reprezentantů a jsou kompatibilní se stěžejním řešením Sprinx Pharma CRM.
Především jde o řešení Sprinx Pharma SDP, ve kterém jsou zpracovávány informace o prodejích léků na předpis i volně prodejných léčiv, potravinových doplňků a zdravotnických potřeb na základě pravidelných hlášení distributorů léčiv. Sprinx Pharma SDP umožňuje detailně sledovat prodeje z pohledu reprezentanta i jeho manažera a díky tomu rychle zjistit, jak se vyvíjejí prodeje u jednotlivých zákazníků a  produktů, jak si reprezentant vede ve srovnání s prodejním plánem a kde je případně nutné zintenzivnit obchodní činnost. Se zadáváním a zpracováním obratových bonusů, speciálních cen a jiných typů prodejních akcí pomáhá aplikace Sprinx Pharma e - Finance.

Široká paleta řešení pro výrobce a jejich obchodníky
Chcete zvyšovat prodeje vašich obchodních zástupců? Hledáte způsob, jak doplnit dlouhodobě chybějící osobní setkávání s lékaři a lékárníky? Potřebujete účinně a systematicky pracovat s daty o prodejích a sledovat výkon vašich reprezentantů?

Sprinx Pharma má pro vás řešení, která využívá řada předních výrobců léčiv v České republice i na Slovensku.